Swing Gate


  • PW-230.png
    มอเตอร์ประตูรีโมทไฟฟ้า DC24V รองรับประตูขนาดไม่เกิน 3 เมตร น้ำหนักไม่เกิน 300kg. ประตูรีโมทบานสวิง ปิดประตูนิ่มนวลและแนบสนิทด้วยระบบชะลอความเร็ว 2 Speed. ประตูรีโมทบานสวิง เปิด-ปิ...

  • PW-330.png
    มอเตอร์ประตูรีโมทไฟฟ้า DC24V รองรับประตูขนาดไม่เกิน 4 เมตร น้ำหนักไม่เกิน 350kg. ประตูรีโมทบานสวิง ปิดประตูนิ่มนวลและแนบสนิทด้วยระบบชะลอความเร็ว 2 Speed. ประตูรีโมทบานสวิง เปิด-ปิ...